Events

Webinar: Molntjänster

Varför molntjänster? Vi har länge sett en massiv förflyttning från traditionella lösningar on-premise och företagsunika tillämpningar, till molnet och standardiserade tjänster. Men vilka för- och nackdelar har vi sett under förflyttningen så här långt? Vilka är egentligen drivkrafterna och möjligheterna för affärssidan? Vilka är de största tekniska utmaningarna och framgångsfaktorer ur ett arkitekturperspektiv? Slutligen har vi noterat att molntjänster påverkat marknadens kommersiella spelfält och metoder. Men hur påverkar det dig i din roll?

Vi bjuder här in till en serie av två kortare 30 minuters-webinar kring molntjänster som tar avstamp i Cloud Strategy och fortsätter med Cloud Foundation. Vi avslutar sedan med en separat 55 minuters paneldebatt.

Webinar 1 – Cloud Strategy med Mattias Gustrin

Datum: måndag 2 november
Tid: 08.30-09.00, 30 minuter

“Din cloudstrategi leder dig på din cloudresa, det finns inte något bättre sätt att säga det på”, inleder Mattias Gustrin sitt webinar med. Men hur skapar man en tillräckligt tydlig cloudstrategi? Mattias berättar.

Webinar 2 – Cloud Foundation – Hans Bergström

Datum: fredag 6 november
Tid: 08.30-09.00, 30 minuter

“Cloud foundation är som namnet beskriver, fundamentet som din cloudarkitektur är byggd på.”, säger Hans Bergström inledningsvis i webinaret han leder. Hans kommer att förklara hur det hänger ihop.

Webinar 3 – Paneldebatt: “Fyra perspektiv på Cloud – hur gör du för att de ska fungera tillsammans?”

Datum: fredag 13 november

(Detta webinar är inställt och kommer att hållas när nuvarande restriktioner lättas, möjligen under Q1, 2021).

Tid: 08.30-09.25, 55 minuter

Paneldebatt med deltagare från Volvo Cars, Mölnlycke Healthcare och Opticos. Paneldebatten modereras av Fredrik Hallberg, CEO Opticos.

Webinar: Cloud services

Deltagande är kostnadsfritt och du säkrar en plats genom att anmäla dig här. När du anmält dig skickar vi dig en kalenderinbjudan med länk till webinariet.

    Välj ett eller flera du vill delta i.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

You might find this content relevant as well: